loader

Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKS Sp. z o.o. potwierdza, że firma AZ Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 41A, 42-217 Częstochowa w ramach realizacji zleceń wykonała Projekty Techniczne oraz Dokumentację Powykonawczą dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez firmę ZPH ELEKS Sp. z o.o.:
1. Dokumentacja Techniczna Powykonawcza
Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika W-522a P-22 – Rejon LG, Nr projektu: DT/21/VIII/2020/ET; Branża: Elektryczna i teletechniczna
2. Projekt Wykonawczy
Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 nr projektu: PT/13/VI/2020/ET; Branża : Elektryczna i teletechniczna
3. Projekt Wykonawczy
Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-7 nr projektu: PT/14/VII/2020/ET; Branża : Elektryczna i teletechniczna

Wszystkie prace wynikające z zakresu zleceń zostały wykonane należycie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wymaganiami technicznymi oraz terminami. Zamontowane urządzenia I instalacje pracują do tej pory bezawaryjnie.

Dokument do pobrania: Referencje ELEKS dla AZ Innowacje