loader

W ramach realizacji zadania pn. „Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262 2-1” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0018-2019 z dnia 29.01.2019 zrealizowano projekty:

  1. Projekt techniczny budowy rozdzielni dołowej 6kV Rd-11.5.5 w 0/2G „Rudna” branży elektrycznej i teletechnicznej.
    Dokumentacja Techniczna powykonawcza rozdzielnia dołowa 6kV Rd-11.5.5 branży elektrycznej i teletechnicznej.

Inwestor: KGHM Polska Miedz S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
Data realizacji: Marzec 2019 — Czerwiec 2019

 

Dokument do pobrania: REFERENCJE PPHU WNUK