loader

Wykonane projekty w ramach realizacji zleceń na opracowanie wielobranżowych projektów technicznych w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę energetyczną zleconych prac w Zakładach Górniczych znajdujących się w strukturach KGHM Polska Miedź S.A.:

 1. W ramach realizacji zadania pn. „Budowa rozdzielni dołowej 6kV Rd-1.1.3a” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0528-2017 z dnia 13.09.2017 zrealizowano projekty:
  – Dokumentacja Techniczna rozdzielni dołowej 6kV Rd-1.1.3a w branży elektrycznej,
  – Dokumentacja Techniczna rozdzielni dołowej 6kV Rd-1.1.3a w branży teletechnicznej i automatyki.
  Inwestor: KGHM Polska Miedz S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Grudzień 2017
 2. W ramach realizacji zadania pn. „Budowa rozdzielni Rd-7.3.1” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0513-2018 z dnia 15.10.2018 zrealizowano projekty:
  – Projekt Techniczny budowy rozdzielni 6kV Rd-7.3.1 branży teletechnicznej i elektrycznej.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Październik 2018
 3. W ramach realizacji zadania pn. „Modernizacja przenośnika taśmowego T-229 L-5 w 0/ZG “Rudna” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0570-2017 z dnia 27.09.2017 zrealizowano projekty:
  – Projekt Techniczny budowy rozdzielni dołowej 6kV Rd-3.8.1,
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Październik 2017
  – Projekt Techniczny wymiany systemu sterowania oraz instalacji urządzeń nn przenośnika taśmowego T-229 L-5,
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Listopad 2017
  – Dokumentacja Techniczna budowy rozdzielni dołowej 6kV Rd-3.8.1 w zakresie sterowania i wizualizacji rozdzielni.
  Inwestor: KGHM Polska Miedz S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Czerwiec 2018
 4. W ramach realizacji zadania pn. „Zabudowa wysypów rudy w Oddziale ZG “Rudna” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0021-2018 z dnia 25.01.2018 zrealizowano projekty:
  – Projekt Techniczny budowy wysypu rudy W-145 przecinka 10 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki,
  – Dokumentacja Techniczna powykonawcza wysypu rudy W-145 przecinka 10 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Maj 2018 — Lipiec 2018
  Projekt Techniczny budowy wysypu rudy W-269 przecinka 31 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki,
  – Dokumentacja Techniczna powykonawcza wysypu rudy W-269 przecinka 31 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Czerwiec 2018 — Listopad 2018
  – Projekt Techniczny budowy wysypu rudy T-321 przecinka 1a w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki,
  – Dokumentacja Techniczna powykonawcza wysypu rudy T-321 przecinka 1a w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Czerwiec 2018 — Grudzień 2018
  Projekt Techniczny budowy wysypu rudy H-6a przecinka 4 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki,
  – Dokumentacja Techniczna powykonawcza wysypu rudy H-6a przecinka 4 w branży elektrycznej, teletechnicznej i automatyki.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze „Rudna”
  Data realizacji: Styczeń 2019 — Kwiecień 2019

Dokument do pobrania: REFERENCJE UDG

 

W ramach realizacji zleceń na „Opracowanie wielobranżowych projektów technicznych w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę energetyczną” zleconych prac w Zakładach Górniczych znajdujących się w strukturach KGHM Polska Miedź S.A. wykonała projekty:-

 1. Projekt techniczny Przebudowa linii kablowych relacji od Rdg-2 do Rdg-3 na odcinku chodnika T-227 od D-21 do D-10. Nr projektu: PT/01/I/2020/E, branża: elektryczna.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Styczeń 2020
 2. Dokumentacja Techniczna Instalacji elektrycznej przedłużenia przenośnika taśmowego T-169/D-2 w O/ZG Rudna, branża: elektryczna, teletechniczna.
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Lipiec 2020 r.
 3. W ramach realizacji zadania “Zabudowa zasilania przenośnika taśmowego T-351e L-1 w O/ZG Rudna”:
  • Projekt techniczny Rozdzielnia dołowa Rd-7.3.6 wraz z linią kablową SN, branża: elektryczna
  • Projekt techniczny Rozdzielnia dołowa Rd-7.3.6 wraz z linią kablową SN, branża: teletechniczna
  • Projekt techniczny Rozdzielnia dołowa Rd-7.3.6 wraz z linią kablową SN, branża: automatyki

  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Sierpień 2020

 4. Projekt techniczny Budowa Wysypu Rudy W-160 p-ka 8 Nr projektu: PT/15/VIII/2020/E, branża: elektryczna
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Wrzesień 2020
 5. Projekt techniczny Budowa Wysypu Rudy W-160 p-ka 8 Nr projektu: PT/19/VIII/2020/A, Branża automatyki i teletechniki
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Wrzesień 2020
 6. Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262 Z-1 od przecinki 8 do przecinki 11, Nr projektu: PT/24/X/2020/E, PT/25/X/2020/G, część elektryczna, automatyki i teletechniki, część górniczo-budowlana w zakresie posadowienia stacji zwrotnej oraz zabudowy
  Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A., Oddział Zakłady Górnicze “Rudna”
  Data realizacji: Wrzesień 2020

Dokument do pobrania: REFERENCJE UDG -2020