loader

Eleks

Zakład Produkcyjno-Handlowy ELEKS Sp. z o.o. potwierdza, że firma AZ Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 41A, 42-217 Częstochowa w ramach realizacji zleceń wykonała Projekty Techniczne oraz Dokumentację Powykonawczą dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez firmę ZPH ELEKS Sp. z o.o.: 1. Dokumentacja Techniczna Powykonawcza Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika […]

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA

Projekt techniczny wielobranżowy wykonawczy i powykonawczy (w branży: elektrycznej, automatyki i teletechniki) rozdzielni dołowej wraz z linią zasilającą. Zakres robót obejmował: Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą w 01ZG „Polkowice-Sieroszowice” branża elektryczna. Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą w 0/ZG „Polkowice-Sieroszowice” branża automatyka […]

UDG

Wykonane projekty w ramach realizacji zleceń na opracowanie wielobranżowych projektów technicznych w zakresie uzbrojenia w infrastrukturę energetyczną zleconych prac w Zakładach Górniczych znajdujących się w strukturach KGHM Polska Miedź S.A.: W ramach realizacji zadania pn. „Budowa rozdzielni dołowej 6kV Rd-1.1.3a” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0528-2017 z dnia 13.09.2017 zrealizowano projekty: – Dokumentacja Techniczna […]

PPHU Wnuk

W ramach realizacji zadania pn. „Zabudowa układu zasilania przenośnika taśmowego W-262 2-1” w związku z realizacją umowy nr KGHM-KR-U-0018-2019 z dnia 29.01.2019 zrealizowano projekty: Projekt techniczny budowy rozdzielni dołowej 6kV Rd-11.5.5 w 0/2G „Rudna” branży elektrycznej i teletechnicznej. Dokumentacja Techniczna powykonawcza rozdzielnia dołowa 6kV Rd-11.5.5 branży elektrycznej i teletechnicznej. Inwestor: KGHM Polska Miedz S.A., Oddział Zakłady […]

PUGiB-BUD

Przedsiębiorstwo Usług Górniczych i Budowlanych – BUD Sp. z o.o. potwierdza, że firma AZ Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 41A, 42-217 Częstochowa w ramach realizacji zleceń wykonała Projekty Techniczne oraz Dokumentację Powykonawczą dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez firmę PUGiB-BUD: Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN250 PN25 wraz z armaturą w Up. D-3 od […]