loader
Nasze realizacje

Sprawdź nasze portfolio!

 • Projekt techniczny Przebudowa linii kablowych relacji od Rdg-2 do Rdg-3 na odcinku chodnika T-227 od D-21 do D-10 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Styczeń 2020 r.

 • Projekt Wykonawczy rozdzielni 6 kV Rd-11.86 Wymiana rozdzielnicy SN br. elektryczna, teletechnika

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2020 r.

 • Projekt Wykonawczy Budowa rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą 6 kV br. elektryczna, teletechnika i automatyka

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2020 r.

 • Projekt Wykonawczy Rozdzielnia 6 kV Rd-11.89 br. teletechnika

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2020 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN250 wraz z armaturą w Up.D-3 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Maj 2020 r.

 •  Projekt techniczny – Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN250 PN25 wraz z armaturą w Up.D-4 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Maj 2020 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN250 wraz z armaturą w Up.D-3 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”  –Maj 2020 r.

 •  Projekt techniczny – Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN250 PN25 wraz z armaturą w Up.D-4 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –Maj 2020 r.

 • Projekt Techniczny Budowa komory stacji transformatorowych wraz z linią zasilającą w p-ce 115a Up D-3/D-4 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Projekt Techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w Up D-4 pomiędzy p-ką 112 a 113 br. mechaniczna, teletechniczna, elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Dokumentacja Powykonawcza Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w Up D-4 pomiędzy p-ką 112 a 113 br. mechaniczna, teletechniczna, elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Dokumentacja Powykonawcza Budowa komory stacji transformatorowych wraz z linią zasilającą w p-ce 115a Up D-3/D-4 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Lipiec 2020 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowej do chodnika C-2302 P-15/P-16 w oddziale G-7 O/ZG Lubin br. elektryczna
 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika W-522a P-22 – Rejon LG br.  elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2020 r.

 • Dokumentacja Techniczna Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika W-522a P-22 – Rejon LG br.  elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Sierpień 2020 r.