loader
Nasze realizacje

Sprawdź nasze portfolio!

 • Projekt techniczny Przebudowa linii kablowych relacji od Rdg-2 do Rdg-3 na odcinku chodnika T-227 od D-21 do D-10 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Styczeń 2020 r.

 • Projekt Wykonawczy rozdzielni 6 kV Rd-11.86 Wymiana rozdzielnicy SN br. elektryczna, teletechnika

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2020 r.

 • Projekt Wykonawczy Budowa rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą 6 kV br. elektryczna, teletechnika

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2020 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN250 wraz z armaturą w Up.D-3 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Kwiecień 2020 r.

 •  Projekt techniczny – Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN250 PN25 wraz z armaturą w Up.D-4 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Kwiecień 2020 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN250 wraz z armaturą w Up.D-3 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”  –Maj 2020 r.

 •  Projekt techniczny – Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN250 PN25 wraz z armaturą w Up.D-4 od p-ki 101 do p-ki 110 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –Maj 2020 r.

 • Projekt Techniczny Budowa komory stacji transformatorowych wraz z linią zasilającą w p-ce 115a Up D-3/D-4 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Projekt Techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w Up D-4 pomiędzy p-ką 112 a 113 br. mechaniczna, teletechniczna, elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Dokumentacja Powykonawcza Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w Up D-4 pomiędzy p-ką 112 a 113 br. mechaniczna, teletechniczna, elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Czerwiec 2020 r.

 • Dokumentacja Powykonawcza Budowa komory stacji transformatorowych wraz z linią zasilającą w p-ce 115a Up D-3/D-4 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Lipiec 2020 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowej do chodnika C-2302 P-15/P-16 w oddziale G-7 O/ZG Lubin br. elektryczna
 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika W-522a P-22 – Rejon LG br.  elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2020 r.

 • Dokumentacja Techniczna Instalacji elektrycznej przedłużenia przenośnika taśmowego T-169/D-2 w O/ZG Rudna  br.  elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Lipiec 2020 r.

 • Dokumentacja Techniczna Przeniesienie stacji transformatorowych w oddziale G-5 rejonie chodnika W-522a P-22 – Rejon LG br.  elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Sierpień 2020 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowj w rejonie chod. W-900 AW-26a oddz. G-5 rejon LG, br. elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin  – Wrzesień 2020 r

 • Projekt techniczny Budowa Wysypu Rudy W-160 p-ka 8 br.  elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Wrzesień 2020 r.

 • Projekt techniczny Budowa Wysypu Rudy W-160 p-ka 8 br. automatyki i teletechniki
 • Projekt techniczny Budowa Wysypu Rudy W-160 p-ka 8 br. instalacji wizyjnej

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Wrzesień 2020 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowej w rejonie chod. W-551/ AW-34a oddz. G-5 rejon  br. elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin  – Październik 2020 r.

 • Dokumentacja Techniczna Powykonawcza przeniesienie stacji transformatorowj w rejonie chod. W-900 AW-26a oddz. G-5 rejon LG  br. elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin  – Październik 2020 r

 • Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262 Z-1 od przecinki 8 do przecinki 11  ETAP I br. automatyki i teletechniki, górniczo-budowlana, mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Październik 2020 r.

 • Dokumentacja Techniczna Instalacji elektroenergetycznej komory przeglądowo-naprawczej firmy UDG Sp. z o.o. w O/ZG Rudna br. elektryczna

Inwestor : USŁUGI DLA GÓRNICTWA Sp. z o.o.  – Październik 2020 r.

 • Projekt techniczny wykonawczy i powykonawczy  Budowa komory stacji transformatorowej  w p-28 pomiędzy chodnikami T-259S a T-259aS w O/ZG Polkowice-Sieroszowice br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Październik 2020 r.

 • Projekt Techniczny Wykonawczy i Powykonawczy Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. DN225 PN 25 wraz z armaturą w Poch. B-20 od p-ki 15 do p-ki 28, br. mechaniczna 
 •  Projekt Techniczny Wykonawczy i Powykonawczy Zabudowa rurociągu odwadniającego PE  DN225 PN 16 wraz z armaturą w Poch. B-20 od p-ki 15 do p-ki 22 z odejściem do Chod. Dojazdowego B-1/P-KA 3, br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Listopad 2020 r.

 • Projekt techniczny wykonawczy i powykonawczy Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej wraz z armaturą w Up. I-1 od p-ki 77 do p-ki 82 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Listopad 2020 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza przedłużenia przenośnika taśmowego W-262 Z-1 od przecinki 8 do przecinki 11 br. elektryczna, automatyki i teletechniki  
 • Dokumentacja techniczna powykonawcza przedłużenia przenośnika taśmowego W-262 Z-1 od przecinki 8 do przecinki 11 br. górniczo-budowlana i mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Grudzień 2020 r

 • Dokumentacja Techniczna Powykonawcza  Budowa wysypu rudy W-160 p-ka 8 br. elektryczna, automatyki i teletechniki, monitoring wizyjny

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”    – Grudzień 2020 r

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza przeniesienie stacji transformatorowej w rejonie chod. W-551/ AW-34a, oddz. G-5 rejon LG, branża: elektryczna i teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin   – Grudzień 2020 r

 • Projekt techniczny Budowa komory stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą w chodn. W-359bS pomiędzy Up. J-11 a J-12 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Grudzień 2020 r