loader
Nasze realizacje

Sprawdź nasze portfolio!

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 w p-ce 92 pomiędzy Up. D-0c/1 a D-0d/1 wraz z zestawami chłodniczymi w wrejonie br. mechaniczna, elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Styczeń 2022 r.

 • Projekt techniczny Budowa rozdzielni dołowej 6kV – Rd-7.2 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Styczeń 2022 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Budowa wsypu rudy U-7 L-1 przecinka 15 br. elektryczna, teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Luty 2022 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN315 w chodniku W-145a  Etap I od Up E-4 do p-ki 22 chodn W-145a br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2022 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN315 w chodniku W-145a  Etap II od p-ki 22 chodn W-145a do  Up H-4  br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Luty 2022 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa przenośnika taśmowego AW-15a ETAP II br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Luty 2022 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza budowy rozdzieln  Rd-11.90 wraz z linią zasilającą w p-ce 35 pomiędzy Poch. B-20 a B-21 br. elektryczna , teletechnika

Inwestor : : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Marzec 2022 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 w p-ce 82 pomiędzy Up. I-1 wraz z zestawami chłodniczymi w Up. I-1 br. mechaniczna, elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Kwiecień 2022 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu odwadniającego z PE DN315 PN25 wraz z armaturą w Up.I-4 od p-ki 84 do p-ki 91 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Czerwiec 2022 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu wody technologicznej i p.poż  PE DN225 PN 25 wraz z armaturą w Up.I-4 od p-ki 79 do p-ki 91 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Czerwiec 2022 r.

 • Projekt techniczny wykonawczy Budowa przenośnika taśmowego L-81 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2022 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji trasnformatorowej w rejonie chodnika W74 E-3 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2022 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji tranformatorowej w oddziale G-5 w rejonie pochylni W-527a/W-522a br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2022 r.

 • Projekt techniczny Budowa rozdzielni dołowej 10 kV – ARd-11.7.1.3  br. górniczo-budowlana, elektryczna, teleinformatyczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Lipiec 2022 r.