loader

Projekt techniczny wielobranżowy wykonawczy i powykonawczy (w branży: elektrycznej, automatyki i teletechniki) rozdzielni dołowej wraz z linią zasilającą.

Zakres robót obejmował:

  1. Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą w 01ZG „Polkowice-Sieroszowice” branża elektryczna.
  2. Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.89 wraz z linią zasilającą w 0/ZG „Polkowice-Sieroszowice” branża automatyka i teletechnika.
  3. Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.86 wraz z linią zasilającą w 0/ZG ,Polkowice-Sieroszowice” brania elektryczna.
  4. Wykonanie projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego rozdzielni Rd-11.86 wraz z linią zasilającą w 0/ZG „Polkowice-Sieroszowice” branża automatyka i teletechnika.

 

Dokument do pobrania: REFERENCJE PBSZ