loader

Nasze Realizacje 2023

 • Projekt techniczny Budowa rurociągu odwadniającego PE DN225 PN16 wraz
  z armaturą w Poch. B-20 od p-ki 22 do p-ki 46 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice – Styczeń 2023 r.

 • Projekt techniczny Budowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. PE DN225 PN25 wraz z armaturą w Poch. B-20 od p-ki 28 do p-ki 46 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice – Styczeń 2023 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływów MSKP-80
  w Up. I-46/I-47 pomiędzy przecinką 1 i przecinką 2 wraz z zasilanymi zestawami chłodniczymi br. mechaniczna i elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Styczeń 2023 r.

 • Wykonanie projektu technicznego wykonawczego Zabudowa wysypu rudy WeRuda bis dla przenośnika T-169 D-3 w przecince 10(T/W-469S przecinka 10) br. elektryczna, teletechniczna i teleinformatyczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Styczeń 2023 r.

 • Projekt techniczny Budowa przenośnika taśmowego H-29e L-1 wraz z wysypem rudy br. elektryczna, górniczo-budowlana, teletechniczna i teleinformatyczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Maj 2023 r.

 • Projekt techniczny Modernizacja przenośnika taśmowego U-24 L-3″ br. elektryczna, teletechniki i teleinformatyki-TT sieć, Ethernet, CCTV, wizualizacja w systemie telemechaniki WindEX

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Maj 2023 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa wysypu rudy WeRuda bis dla przenośnika T-169 D-3 w przecince 10(T/W-469S przecinka 10) br. elektryczna, teletechniczna i teleinformatyczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Czerwiec 2023 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralenj z rur
  PE-PU-PE fi400/fi500 (zasilanie i powrót) wraz z armaturą w Chodniku T-274a
  od p-ki 139 Up. H-23 od p-ki 7 Chodn. T-274a br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Czerwiec 2023 r.

 • Projekt techniczny Budowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej w rur PE-PU-PE fi110/fi200, PE fi110 PN25 wraz z armaturą w Chodniku W-174 od p-ki 144 Up. H-22 od p-ki 8 Chodn. W-174 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Czerwiec 2023 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa rurociągu wody technologicznej i ppoż. PE DN110 PN25 wraz z armaturą w Chodniku T/W-469 od Up. D-4 p-ka 112 do T-469 p-ka 10 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Czerwiec 2023 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej z rur PE-PU-PE fi355/fi450 (zasilanie i powrót) wraz z armaturą w Up. H-14c od p.93 do p.98 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Czerwiec 2023 r.

 • Projekt techniczny Budowa stanowiska pompowego w Chodn K-4 wraz z wpięciem do istniejącego rurociągu odwadniającego DN315 w Up. I-4 oraz zrzutem wody
  do P-9 i P-19 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice – Lipiec 2023 r.

 • Projekt techniczny Budowa rozdzielni dołowej Ard-11.2.7 elektryczna, automatki i teletechniki”

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Sierpień 2023 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej z rur PE-PU-PE fi400/fi500 (zasilanie i powrót) wraz z armaturą w Up. H-23 od p. 140 do p.144 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Rudna – Sierpień 2023 r.