loader
Nasze realizacje

Sprawdź nasze portfolio!

 • Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262a Z-1 od p. 11 do p. 14 br. elektryczna, automatyki i teletechnik

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Luty 2021 r.

 • Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262a Z-1 od p. 11 do p. 14 z wysypem rudy na p-ce 14 br. górniczo-budowlana mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Luty 2021 r.

 • Projekt techniczny Budowa komory stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą w Up.I-1 p-ka 84 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Marzec 2021 r.

 • Dokumentacja powykonawcza Budowa komory stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą w chodn. W-359bS pomiędzy Up. J-11 a J-12 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Marzec 2021 r

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej wraz z armaturą  w Up. D-4 od p.112 do p.115 oraz w chodn.  W-469Sa od D-4 do p.2 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Kwiecień 2021 r.

 • Projekt techniczny wykonawczy budowy wysypu rudy W-160 p.11 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Kwiecień 2021r.

 •  Projekt techniczny wykonawczy budowy wysypu rudy W-160 p.11 br. automatyki i teletechniki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Kwiecień 2021r

 • Projekt techniczny Budowa tymczasowej komory stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą w Poch. B-20 p-ka 34 br.  elektryczna i teletechniczna
 • Projekt techniczny Budowa rozdzielni Rd-11.90 wraz z linią zasilającą w p-ce 35 pomiędzy Poch. B-20 a B-21 br. elektryczna, automatyka i teletechnika 

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Maj 2021 r.

 • Dokumentacja powykonawcza Budowa tymczasowej komory stacji transformatorowej wraz z linią zasilającą w Up.I-1 p-ka 84 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” – Maj 2021 r.

 • Projekt techniczny Modernizacji przenośnika taśmowego W-145 Z-0 br. elektryczna, automatyki, techniki i teleinformatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Czerwiec 2021r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowych i stycznikowni przenośnika C-2202oddział G-7 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin  – Czerwiec 2021 r.

 • Projekt techniczny wykonawczy Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej wraz z armaturą w Up.F-205 od p-ki 16 do chodn. T-359aS  br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Czerwiec 2021 r.

 •  Dokumentacja techniczna  Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262a Z1 od p. 11 do p. 14 z wysypem rudy na p. 14 ETAP II br. elektryczna, automatyki i teletechniki

Inwestor :KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Lipiec 2021r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Przedłużenie przenośnika taśmowego W-262a Z-1 od p. 11 do p. 14 z wysypem rudy na p. 14 br. górniczo-budowlana, mechaniczna Inwestor :KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Lipiec 2021r.
 • Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego P-10 br.  teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Przedłużenie przenośnika taśmowego P-10 br.  teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin  – Lipiec 2021 r.

 • Projekt techniczny Przeniesienie stacji transformatorowych i stycznikowni przenośnika C-2202, oddział G-7  br.  teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Lipiec 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Budowy wysypu rudy W-160 p.11 br. Elektryczna, automatyki i teletechniki

Inwestor :KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Sierpień 2021r.

 • Projekt techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w  Chodn W-469Sa pomiędzy p-ką 4 a 5 br. mechaniczna, elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Sierpień 2021 r.

 • Projekty techniczne Budowa wsypu rudy H-21 L-4 przecinka 99. Br. elektryczna, teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Sierpień 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Przeniesienie stacji transformatorowych i stycznikowni przenośnika C-2202, oddział G-7 br.  teletechniczna, elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Wrzesień 2021 r.

 • Projekt Techniczny Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego T-351e L-1 od p. 18 do p. 24 wraz z wysypem rudy w p. 24 br. elektryczna, automatyki, teletechniki, 

Inwestor KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –  Wrzesień 2021 r.

 • Projekt Wykonawczy Budowa rozdzielni  6kV Rd-50.2 wraz z linią zasilającą w p.85 pomiędzy Up. I-1 a I-2 br. elektryczna, teletechniczna

Inwestor KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”–  Wrzesień 2021 r.

 • Projekt techniczny Przedłużenie przenośnika taśmowego P-10 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Przedłużenie przenośnika taśmowego P-10 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze Lubin – Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej wraz z armaturą w Up.F-205 od p-ki 16 do chodn. T-359aS  br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza  Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 wraz z czteroma zestawami chłodniczymi w  Chodn W-469Sa pomiędzy p-ką 4 a 5 br. mechaniczna, elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Październik 2021 r.

 • Projekty techniczne Budowa wysypu rudy H-16c  przecinka 63 br. elektryczna, teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Budowa wsypu rudy H-21 L-4 przecinka 99 br. elektryczna, teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza technicznej powykonawczej Budowa wysypu rudy H-16c  przecinka 63 br. teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Październik 2021 r.

 • Projekt techniczny Budowa wsypu rudy U-7 L-1 przecinka 15 br. elektryczna, teletechniki, teleinformatyki i automatyki

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Październik 2021 r.

 • Projekt Techniczny Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego T-351e L-1 od p. 18 do p. 24 wraz z wysypem rudy w p. 24 br.  górniczo-budowlano-mechaniczna

Inwestor: KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –  Październik 2021 r.

 • Projekt techniczny Rozbudowa Systemu Klimatyzacji Centralnej o pompę poziomą typu A-P-10A32-P w p-ce 93 Up. D-4 ETAP I br. mechaniczna, elektryczna

Inwestor :  KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Październik 2021r.

 • Projekt techniczny wykonawczy i powykonawczego Zrzutu wody z rurociągu odwadniającego PE DN225 PN16 od Poch. B-20/T-208 do Poch.B-4 p-ka 24 (Klarownik I i II) br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice”–  Październik 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza  Modernizacji przenośnika taśmowego W-145 Z-0 br. elektryczna, automatyki, teletechniki i teleinformatyki 

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –Listopad 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Rozbudowa Systemu Klimatyzacji Centralnej o pompę poziomą typu A-P-10A32-P w p-ce 93 Up. D-4 ETAP I br. mechaniczna, elektryczna

Inwestor :  KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Listopad 2021r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągów Systemu Klimatyzacji Centralnej wraz z armaturą w Up. D od p-ki 93 Up D-3/D-4 do p-ki 92 Up D-0c/1 br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Listopad 2021 r.

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Budowa wysypu rudy H-16c przecinka 63 br. elektryczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna”  – Grudzień 2021 r

 • Dokumentacja techniczna powykonawcza Zabudowa przedłużenia przenośnika taśmowego T-351e L-1 od p. 18 do p. 24 wraz z wysypem rudy w p. 24 br. górniczo-budowlano-mechaniczna, elektryczna, automatyki i teletechniki

Inwestor :  KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” –  Grudzień 2021r.

 • Projekt techniczny Zabudowa Mobilnej Stacji Kontroli Przepływu MSKP-80 w p-ce 92 pomiędzy Up. D-0c/1 a D-0d/1 wraz z zestawami chłodniczymi w Up. D-0d/1 br. mechaniczna, elektryczna, teletechniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Grudzień 2021 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa elementów elektrycznych i automatyki do modernizacji przenośnika taśmowego N-3 L-3 br. elektryczna, teletechniczna, teleinformatyczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Grudzień 2021 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN315 w chodniku W-145a  Etap I od Up E-4 do p-ki 22 chodn W-145a br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Grudzień 2021 r.

 • Projekt techniczny Zabudowa rurociągu odwadniającego PE DN315 w chodniku W-145a  Etap II od p-ki 22 chodn W-145a do  Up H-4  br. mechaniczna

Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Polkowice – Sieroszowice” –  Grudzień 2021 r.