loader
Nasze realizacje

Sprawdź nasze portfolio!

Projekt Techniczny Budowa rozdzielni dołowej 6kV Rd-3.8.1
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Październik 2017 r.

Dokumentacja Techniczna Budowa rozdzielni dołowej 6kV Rd-3.8.1 Sterowanie i wizualizacja rozdzielni.
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Czerwiec 2018 r.

Projekt Techniczny Wymiana systemu sterowania oraz instalacji i urządzeń nn przenośnika taśmowego T-229 L-5
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Listopad 2017 r.

Dokumentacja Techniczna Rozdzielnia dołowa 6kV Rd-1.1.3a
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Grudzień 2017 r.

Projekt Techniczny Budowa wysypu rudy W-145 p-ka 10
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Maj 2018 r.

Dokumentacja Techniczna Wysypu rudy W-145 p-ka 10
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Maj 2018 r.

Projekt Techniczny Budowa wysypu rudy W-269 p-ka 31
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Czerwiec 2018 r.

Dokumentacja Techniczna Wysypu rudy W-269 p-ka 31 br. Elektryczna, teletechniczna i automatyki
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Listopad 2018 r.

Projekt Techniczny Budowa wysypu rudy T-321 p-ka 1a
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Czerwiec 2018 r.

Dokumentacja Techniczna Wysypu rudy T-321 p-ka 1a br. Elektryczna, teletechniczna i automatyki
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Grudzień 2018 r.

Projekt Techniczny Budowa Rozdzielni 6kV Rd-7.3.1 br. Teletechniczna i elektryczna
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Październik 2018 r.

Projekt Techniczny Rozdzielnia dołowa 6kV Rd-11.5.5 br elektryczna, teletechniczna
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Marzec 2019 r.

Dokumentacja Techniczna Rozdzielnia dołowa 6kV Rd-11.5.5 br elektryczna, teletechniczna
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Czerwiec 2019 r.

Dokumentacja Techniczna Wysyp rudy H-6a p-ka 4 br. Elektryczna, teletechniczna i automatyki
Inwestor : KGHM Polska Miedź S.A. Zakłady Górnicze „Rudna” – Kwiecień 2019 r.